THANH - TONY DRIVING SCHOOL Lic. #C2615A

Trường Dạy  Và  Thi 

Lấy Bằng  Lái Xe  Texas  

Tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ

Trong Thư Viện Nhà Viện Nhà Việt


 

25% Off cho

Thi lái và Bằng Viết chung


Free bài học luật và biển báo 

Xin qua ghé Thư Viện Nhà Việt

XIN THÔNG BÁO

Đầu năm 2018 Tôi không còn hợp tác với trường khu

LEE Sandwitch  

Lớp bằng Viết sẽ chuyển về khu  khác ở trên khu

Tượng Đài Chiến Sĩ, bên trong thư viện Nhà Việt

11360 Bellaire Blvd, 900
Houston, TX 77072


LỚP CHÁNH THỨC TRONG 2018

Thứ Tư: 9:00AM -3:15PM

Thứ Bảy: 9:00AM - 3:15PMHướng đi 

Crawfish & Noodles > Đức Phương Thạch Chè> Asian Cargo> BPSOS> Thư Viện Nhà Viêt


 Liên lạc

Thanh: 832-885-8076


Email: tony@tonydrivingschools.com

THI LÁI XE TRONG NGÀY

TAKE ROAD TEST THE SAME DAY

& WEEKEND

PLEASE CALL ME AT

 832-885-8076 

832-929-6238